שרון עוזיאל

19.12.1988
דוגמנית
שרון עוזיאל
צילום : "מנחם עוז"