המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

09.01.1989
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"