שרה פרייזלר

13.06.1951
מי שהייתה מועמדת למלכת היופי, מבלה על שפת הים
שרה פרייזלר
צילום : "לא ידוע"