המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

06.02.1989
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"