המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

13.02.1989
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "דפנה קפלן"