ניקול הלפרין

27.02.1989
מלכת היופי לשנת 1989
ניקול הלפרין
צילום : "יובל רחמים"