ניקול הלפרין ורונית סיטון

06.03.1989
מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1989
ניקול הלפרין ורונית סיטון
צילום : "ששון משה"