פזית כהן

13.03.1989
דוגמנית
פזית כהן
צילום : "גדי דגון"