עשרים המועמדות למלכת היופי בחזרה מהטיול שלהן בלונדון

20.03.1989
המועמדות בתחרות מלכת היופי
עשרים המועמדות למלכת היופי בחזרה מהטיול שלהן בלונדון
צילום : "ששון משה"