מלאני פרס

27.03.1989
דוגמנית ושחקנית
מלאני פרס
צילום : "ששון משה"