יהודית ברוך

20.06.1951
רב-טוראית בצה"ל השואפת להיות מורה לציור ופסלת
יהודית ברוך
צילום : "לא ידוע"