אביטל מזרחי

10.04.1989
דוגמנית
אביטל מזרחי
צילום : "ששון משה"