פזית כהן

24.04.1989
דוגמנית
פזית כהן
צילום : "בן לם"