יעל מרוז

01.05.1989
דוגמנית
יעל מרוז
צילום : "ששון משה"