גלית פרבר

08.05.1989
דוגמנית
גלית פרבר
צילום : "ששון משה"