מיכאלה ברקו

22.05.1989
דוגמנית
מיכאלה ברקו
צילום : "סמי בן גד"