ניקול הלפרין

29.05.1989
מלכת היופי לשנת 1989
ניקול הלפרין
צילום : "שמואל יערי"