צביה מרקוביץ

27.06.1951
עולה חדשה המחפשת עבודה בתעשיית הארנקים
צביה מרקוביץ
צילום : "לא ידוע"