מיכל עזריה

26.06.1989
סמלת, מדריכת בקרת אש בצה"ל
מיכל עזריה
צילום : "שמואל יערי"