רונית מור

03.07.1989
דוגמנית
רונית מור
צילום : "ששון משה"