קפי לוינסון

10.07.1989
דוגמנית
קפי לוינסון
צילום : "ששון משה"