ספיר קופמן

17.07.1989
דוגמנית ומלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "שלמה אבידן"