עופר רפאלי ומריולן סיין

21.08.1989
דוגמנים ובני זוג
עופר רפאלי ומריולן סיין
צילום : "סמי בן גד"