פאני בן סימון

04.09.1989
דוגמנית
פאני בן סימון
צילום : "סמי בן גד"