דורית סטיבנס

11.09.1989
דוגמנית
דורית סטיבנס
צילום : "לא ידוע"