גלית מוזס

18.09.1989
דוגמנית
גלית מוזס
צילום : "גדי דגון"