מיי בריט

02.10.1989
דוגמנית
מיי בריט
צילום : "בן לם"