חני שטיינר

23.10.1989
סגנית נסיכת היופי לשנת 1986
חני שטיינר
צילום : "ששון משה"