ברוריה אביעזר וזהרה גילבר

11.07.1951
הרקדניות הצעירות שופכות מים לחצר
ברוריה אביעזר וזהרה גילבר
צילום : "לא ידוע"