שלי גפני

06.11.1989
הדוגמנית לראשונה על שער "לאשה"
שלי גפני
צילום : "יקי הלפרין"