מרגלית צנעני, דפנה דקל, אופירה יוספי ורוית יוספי

20.11.1989
ארבע הזמרות לקראת פסטיבל צימוק
מרגלית צנעני, דפנה דקל, אופירה יוספי ורוית יוספי
צילום : "שמואל יערי"