עדיה מאירצ'ק

04.12.1989
דוגמנית
עדיה מאירצ'ק
צילום : "איציק שוקל"