אביבית נחמני ונווה חזן

18.12.1989
מלכת החן לשנת 1985 עם בנה
אביבית נחמני ונווה חזן
צילום : "ששון משה"