בתיה כהן

01.01.1990
דוגמנית
בתיה כהן
צילום : "שמואל יערי"