המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

12.02.1990
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"