המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

19.02.1990
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"