איבונה קרוגליאק

05.03.1990
מלכת היופי לשנת 1990
איבונה קרוגליאק
צילום : "ששון משה"