ליאת בן צור

12.03.1990
דוגמנית
ליאת בן צור
צילום : "סמי בן גד"