אריאלה טסלר

19.03.1990
נערת ישראל לשנת 1990
אריאלה טסלר
צילום : "ששון משה"