המועמדות שהשתתפו בתחרות מלכת היופי

26.03.1990
המועמדות בתחרות מלכת היופי
המועמדות שהשתתפו בתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"