איבונה קרוגליאק

02.04.1990
מלכת היופי לשנת 1990
איבונה קרוגליאק
צילום : "ששון משה"