גלית ורטהיים

15.04.1990
דוגמנית
גלית ורטהיים
צילום : "גדי דגון"