רוית ליכטנברג

23.04.1990
מלכת החן לשנת 1990
רוית ליכטנברג
צילום : "ששון משה"