איבונה קרוגליאק

24.09.1990
מלכת היופי לשנת 1990
איבונה קרוגליאק
צילום : "בן לם"