גלית פרבר ושמאי מלכה

07.05.1990
נסיכת היופי לשנת 1989 וסגנית מיס אסיה
 גלית פרבר ושמאי מלכה
צילום : "בן לם"