ספיר קופמן

28.05.1990
דוגמנית ומלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "בן לם"