חנית ברנר

04.06.1990
זמרת בלהקת פיקוד צפון
חנית ברנר
צילום : "ששון משה"