דניזי מואטה

25.06.1990
דוגמנית
דניזי מואטה
צילום : "ששון משה"