קרן מצקין

02.07.1990
דוגמנית
קרן מצקין
צילום : "ששון משה"