גלית גוטמן

09.07.1990
תגלית השנה שלנו בדרך לצילומים בפריז
גלית גוטמן
צילום : "אלדד מאסטרו"